تصاویر؛ هیأت ناشنوایان در خدمت زوار امام حسین (ع)

تصاویر؛ هیأت ناشنوایان در خدمت زوار امام حسین (ع)

هشتاد شخص ناشنوا با زبان اشاره به زوار حسینی در شهر نجف اشرف خدمات رسانی می‌کنند. به گزارش پرس شیعه؛ این هیأت تا اربعین حسینی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد. ویژگی این نوع خدمات رسانی آن است که کاملا بی صداست. صلاح...