انتخاب هیئت اداری سنای افغانستان؛ پارلمان در پیچ انتخاب معاون اول و دوم ماند

انتخاب هیئت اداری سنای افغانستان؛ پارلمان در پیچ انتخاب معاون اول و دوم ماند

نمایندگان سنای افغانستان در نخستین روز کاری خود توانستند اعضای هیئت اداری این مجلس را انتخاب کنند در حالی که پارلمان این کشور با گذشت سه روز هنوز موفق به انتخاب هیئت داری نشده است. به گزارش پرس شیعه؛ نمایندگان سنای...