ریاضت اقتصادی به هیئت بیعت رسید!

ریاضت اقتصادی به هیئت بیعت رسید!

دولت عربستان سعودی در سایه گرفتار شدن در بحران مالی به دلیل ماجراجویی‌های نظامی در یمن و حمایت از باندهای مسلح در سوریه، عراق و دیگر مناطق دنیا، این روزها از هر راهی تلاش می‌کند بار هزینه‌های سنگین را از دوش خود...