هیات نظامی کشور ایتالیا از دانشگاه دافوس ارتش بازدید کرد صبح امروز؛

هیات نظامی کشور ایتالیا از دانشگاه دافوس ارتش بازدید کرد

هیات بلند پایه نظامی از ارتش ایتالیا صبح امروز با حضور در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (دافوس) از این دانشگاه به عنوان عالی ترین مرکز آموزش علمی در سطح ارتش بازدید کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...