شهادت نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیستها

شهادت نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیستها

نیروهای رژیم صهیونیستی عصر جمعه یک نوجوان فلسطینی ۱۷ ساله به نام هیثم اسماعیل البو در شهرک حلحول شهر الخلیل را به شهادت رساندند. به گزارش پرس شیعه، نظامیان رژیم اشغالگر قدس از رسیدن کادر درمانی و نیروهای امدادرسان به...