توصیه‌‌ هایی برای مناسب‌ ترین وعده سحری

توصیه‌‌ هایی برای مناسب‌ ترین وعده سحری

متخصصان تغذیه تأکید دارند که برای وعده سحری باید از غذاهای متنوع مانند هیدروکربوتها ، فیبرها و پروتئینهای کم چرب استفاده کرد. بدن انسان کربوهیدراتها را به آهستگی هضم می کند که آزاد کردن تدریجی انرژی طی ساعتهای روزه...