هیومن رایتس فرست: بحرین در خفقان به سر می برد

هیومن رایتس فرست: بحرین در خفقان به سر می برد

رئیس سازمان "هیومن رایتس فرست" با اشاره به تداوم احضار، بازداشت، بازجویی و زندانی کردن علمای سرشناس شیعه و فعالان مدنی در بحرین هشدار داد: فضای خلفان در بحرین برقرار شده است و دست برداشتن آل خلیفه از فشار بر مخالفان،...