عربستان بزرگترین وارد کننده سلاح در سال ۲۰۱۵ «المنار» بررسی کرد؛

عربستان بزرگترین وارد کننده سلاح در سال ۲۰۱۵

المنار در گزارشی اعلام کرد که عربستان سعودی رتبه اول واردات سلاح را در سال ۲۰۱۵ در جهان به خود اختصاص داده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از «المنار»، در سایه استمرار قرارداد های سعودی _ آمریکایی و پس از گذشت یک و سال نیم...