بازداشت خبرنگاران واشنگتن پست توسط نظامیان صهیونیست

بازداشت خبرنگاران واشنگتن پست توسط نظامیان صهیونیست

نظامیان صهیونیست خبرنگاران واشنگتن پست را در حال مصاحبه با شهروندان فلسطینی نزدیک پست بازرسی در شرق بیت المقدس بازداشت کردند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از رویترز، نظامیان رژیم صهیونیستی خبرنگاران روزنامه واشنگتن پست...