چه امتیازی حر را آزاده دنیا و آخرت ساخت؟

چه امتیازی حر را آزاده دنیا و آخرت ساخت؟

حر ابن یزید ریاحی از شخصیت های بزرگ واقعه عاشورا است. انسانی که در یک لحظه خود را از رذایل و پستی رها کرد و در دریای انسانیت غوطه ور ساخت. آنچه سبب نجات حر شد ادب او بود. زندگانی هر یک از یاران امام حسین(علیه السلام) نکته...