احترام به والدین و مسؤولیت ‎پذیری در برابر فرزندان سبب حفظ جامعه می‎شود آیت الله جوادی آملی:

احترام به والدین و مسؤولیت ‎پذیری در برابر فرزندان سبب حفظ جامعه می‎شود

حضرت آیت ‎الله جوادی آملی با اشاره به این که هر انسانی در برابر سه نسل مسؤول است، گفت: انسان نسبت به نسل قبلی، یعنی پدر و مادر، نسبت به خودش و نسبت به فرزندانش مسؤولیت دارد و این مسؤولیت‎پذیری عمود خانواده را در جامعه...