ماجرای محاصره گردان کمیل و حنظله در والفجر مقدماتی

ماجرای محاصره گردان کمیل و حنظله در والفجر مقدماتی

همه ساکت شدن... بیسیم چی گفت "میگه برادر یاری با برادر افشردی (شهید حسن باقری) دست داد" این خبر کوتاه یعنی فرمانده گردان حنظله به شهادت رسید... .  علی نصرالله می گوید: از یکی از مسئولین اطلاعات پرسیدم "یعنی چی گردانها محاصره...