تحلیل اندیشکده واشنگتن درباره وقوع انقلاب در عربستان

تحلیل اندیشکده واشنگتن درباره وقوع انقلاب در عربستان

اندیشکده موسسه واشنگتن نوشت: عملکرد محمد بن سلمان فرزند و جانشین پادشاه عربستان شباهت غیرقابل انکاری با اقدامات جمال پسر حسنی مبارک پیش از سرنگونی پدرش از قدرت و آغاز انقلاب مصر دارد. به گزارش پرس شیعه؛ اندیشکده موسسه...