عربستان مخالف آزادی و انقلاب است وبگاه آمریکایی:

عربستان مخالف آزادی و انقلاب است

یک وبگاه آمریکایی با اشاره به مخالفت نظام حاکم عربستان با آزادی و انقلابهای مردمی، اطلاعاتی را دربارۀ عربستان سعودی منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از وطن، وبگاه "KITV"، عربستان سعودی را بزرگ ترین صادر کنندۀ نفت...