دیدار علمای اهل سنت عراق با مسئولان عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

دیدار علمای اهل سنت عراق با مسئولان عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

جمعی از علمای اهل سنت مناطق مختلف عراق در دیدار با مسئولان عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر ضرورت وحدت شیعه و سنی و تقریب مذاهب اسلامی تأکید کردند. به گزارش پرس شیعه، در دیدار علمای اهل سنت مناطق مختلف عراق با...