وخامت وضعیت جسمانی دبیر کل مجلس وحدت المسلمین پاکستان در پی اعتصاب غذای دو ماهه؛

وخامت وضعیت جسمانی دبیر کل مجلس وحدت المسلمین پاکستان

وضعیت جسمانی علامه «ناصر عباس جعفری» پس از اعتصاب غذای دوماهه در اعتراض به کشتار شیعیان پاکستان رو به وخامت گذاشت و به خانه منتقل شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از «اسلام تایمز»، وضعیت جسمانی علامه «ناصر عباس جعفری» دبیر...