منظور رئیس جمهوری از برجام۲ اخلاق مداری و وحدت گرایی ملی است ؛ دیابت روز به روز درحال افزایش است وزیر بهداشت در دیدار با مراجع تقلید:

منظور رئیس جمهوری از برجام۲ اخلاق مداری و وحدت گرایی ملی است ؛ دیابت روز به روز درحال افزایش است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با مراجع عظام تقلید وحدت گرایی و وحدت محوری را همان مفهومی دانست که رییس جمهور از آن به برجام ۲ یاد می کند. به گزارش پرس شیعه؛ دکتر قاضی زاده هاشمی صبح امروز در دیدار با آیات...