ساخت زبان فارسی امروز، منتشر شد

ساخت زبان فارسی امروز، منتشر شد

کتاب «ساخت زبان فارسی امروز» نوشته وحید رنجبر توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش پرس شیعه،کتاب «ساخت زبان فارسی امروز برپایه نظریه گشتار زایایی» نوشته وحید رنجبر به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و راهی...