در اتفاقی نادر، یک زن مسئول ورزش زنان عربستان شد!

در اتفاقی نادر، یک زن مسئول ورزش زنان عربستان شد!

هیأت وزیران عربستان، برای نخستین بار، یک زن را مسئول ورزش زنان در این کشور کرد. به گزارش پرس شیعه؛ هیأت وزیران عربستان، در جلسه روز دوشنبۀ خود، شاهزاده ریمه بنت بندر بن سلطان آل سعود را به عنوان مسئول بخش زنان در اداره...