تقویم ایرانی؛ مبنای پرداخت حقوق در عربستان!

تقویم ایرانی؛ مبنای پرداخت حقوق در عربستان!

وزارت امور اقتصادی و دارایی عربستان سعودی اعلام کرد، حقوق کارکنان لشکری و کشوری را براساس تقویم "هجری شمسی" پرداخت خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی عربستان نوشت: حقوق کارکنان دولت،...