دمشق به فکر عضویت در اتحادیه عرب نیست وزارت خارجه سوریه:

دمشق به فکر عضویت در اتحادیه عرب نیست

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد مادامی که کشورهای توطئه گر علیه سوریه در اتحادیه عرب وجود دارند، دمشق به فکر عضویت در اتحادیه عرب نیست. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه در واکنش به سخنان...