تفاهم نامه قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون امروز به امضا رسید؛

تفاهم نامه قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون

تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور توسعه کمی و کیفی برنامه های قرآنی و ایجاد نهضت فهم قرآن در جامعه به امضا رسید. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم امضای تفاهم...