دستبند الکترونیک برای کنترل حجاج در عربستان

دستبند الکترونیک برای کنترل حجاج در عربستان

وزارت حج عربستان اعلام کرد؛ در موسم حج سال جاری برای کنترل حاجیان از "دستبند الکترونیک" استفاده خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ در بیانیه وزارت حج عربستان آمده است: اجرای طرح دستبند الکترونیک با هدف تسریع در شناسایی حجاج و...