کویت و کسری بودجه ۴۰ میلیارد دلاری

کویت و کسری بودجه ۴۰ میلیارد دلاری

وزارت دارایی کویت از کسری بودجه بی‌سابقه ۴۰ میلیارد دلاری این کشور در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ میلادی خبر داد. به گزارش پرس شیعه، وزارت دارایی کویت در سایه کاهش مداوم قیمت نفت گفت که بودجه سال ۲۰۰۶-۲۰۱۷ میلادی این کشور با کسری...