وقوع انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان

وقوع انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت دفاع افغانستان

بعد از ظهر امروز انفجاری انتحاری در وزارت دفاع افغانستان در کابل رخ دارد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از خبرگزاری «پژواک»، بعد از ظهر امروز انفجاری انتحاری نزدیک وزارت دفاع افغانستان در کابل روی دارد. هنوز جزئیاتی از...