مخالفت پنتاگون با قطع اینترنت داعش !

مخالفت پنتاگون با قطع اینترنت داعش !

وزارت دفاع آمریکا، با قطع اینترنتِ داعش در شهرهای رقه سوریه و موصل عراق مخالفت کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، "توماس اتکین" معاون وزیر دفاع آمریکا در امور امنیت ملی، در جلسۀ کنگره، مدعی شد: جلوگیری از...