فروش برق به امارات و عمان با ساخت ۲ نیروگاه در قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح‌کرد

فروش برق به امارات و عمان با ساخت ۲ نیروگاه در قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تقاضای امارات و عمان برای خرید برق از ایران به میزان یک هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات گفت: در صورتی که وزرات نیرو اختیاراتی که در قانون آمده را به این منطقه تفویض کند قادریم مازاد برق را...