کویت به دلیل مشکلات مالی اعزام شهروندان خود به عمره را محدود کرد

کویت به دلیل مشکلات مالی اعزام شهروندان خود به عمره را محدود کرد

وزارت کار کویت سالانه با اختصاص بودجه هایی هنگفت، از طریق انجمن های تعاونی اقدام به اعزام ( رایگان یا با هزینه بسیار کم) شهروندان این کشور به سرزمین وحی می کرد که این مساله با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت کویت ناشی از...