توییت وزارت کشور بحرین که به سرعت حذف شد!

توییت وزارت کشور بحرین که به سرعت حذف شد!

وزارت کشور بحرین مجبور شد توییتی را که در صفحه رسمی خود، به روحانیون بلند پایه بحرین اتهام های بی اساس وارد کرده بود، حذف و از موضع خود عقب نشینی کند. به گزارش پرس شیعه به نقل ازمنامه پست، در صفحه رسمی توییتر وزارت کشور...