پناهجویان مجرم باید به کشورهای مبداء بازگردانده شوند وزیر کشور اتریش:

پناهجویان مجرم باید به کشورهای مبداء بازگردانده شوند

وزیر کشور اتریش در گفتگویی تاکید کرد که پناهجویان مجرم باید به کشورهای مبداء بازگردانده شوند. به گزارش پرس شیعه؛ «ولفگانگ سبوتکا» وزیر کشور اتریش در گفتگو با روزنامه دی پرسه درباره حضور پناهجویان در این کشور اظهار...