اولین وزیر عربی بعد از ۵ سال امروز راهی سوریه می شود

اولین وزیر عربی بعد از ۵ سال امروز راهی سوریه می شود

وزیر امور مغرب عربی و اتحادیه عرب و آفریقای الجزایر امروز یکشنبه به دمشق سفر می کند؛ اقدامی که اولین دیدار یک وزیر عربی و تلاشی برای شکستن حصار قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای عرب علیه سوریه به شمار می آید. به گزارش...