مونیز: تلاش‌ هایمان علیه اقدامات ایران را دو برابر می‌ کنیم

مونیز: تلاش‌ هایمان علیه اقدامات ایران را دو برابر می‌ کنیم

وزیر انرژی آمریکا می‌گوید: «فکر می‌کنم هرکس به این توافق (برجام) نگاه کند متوجه می‌شود بسیار قوی‌ تر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. این توافق شامل جنبه‌ های جدیدی است که در هیچ توافق دیگری وجود ندارد». به گزارش...