همکاری روسیه با ریاض برای ساخت نیروگاه اتمی در عربستان وزیر انرژی روسیه خبر داد؛

همکاری روسیه با ریاض برای ساخت نیروگاه اتمی در عربستان

وزیر انرژی روسیه در اظهاراتی از تمایل کشورش برای همکاری با عربستان سعودی برای ساخت نیروگاه اتمی خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «الکساندر نوواک» در این رابطه گفت: روسیه از سیاست عربستان برای استفاده صلح آمیز...