باور اقتصاد مقاومتی باید در کشور نهادینه شود وزیر کشور:

باور اقتصاد مقاومتی باید در کشور نهادینه شود

رحمانی فضلی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را کند توصیف کرد و افزود: با روند فعلی بی کاری در کشور تا ۲۰ سال آینده ۱۶ میلیون بیکار خواهیم داشت. به گزارش پرس شیعه؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه شورای اداری استان و...