ماموریت امنیتی وزیر کشور بحرین در کویت

ماموریت امنیتی وزیر کشور بحرین در کویت

وزیر بحرینی که در راس یک هیات امنیتی بلندپایه وارد کویت شد، با شیخ محمد خالد الحمد آل صباح معاون نخست وزیر و وزیر کشور کویت در مورد همکاری در جبهه امنیتی برای مقابله با افراط گرایی در منطقه گفت و گو کرد. به گزارش پرس...