وزیر تبلیغات داعش کشته شد

وزیر تبلیغات داعش کشته شد

گروه تروریستی داعش، به کشته شدن وزیر تبلیغات خود اعتراف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ گروه تروریستی داعش، اعلام کرد مسئول تبلیغات این گروه، کشته شده است، اما از مشخص کردن زمان، مکان و چگونگی کشته شدن او، جزئیاتی اعلام...