اروپا گردی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بلیط ایران هراسی

اروپا گردی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با بلیط ایران هراسی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سفر به قبرس با ذکر ادعاهای بی اساس علیه ایران سعی در تحریک مقامات نیکوزیا علیه جریان مقاومت کرد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از جروزالیم پست، به گفته ژنرال «موشه یعلون» جنگ‌ های خاورمیانه...