وزیر فرانسوی ناچار به عذر خواهی از زنان مسلمان شد پس از اظهارات گستاخانه و جنجالی؛

وزیر فرانسوی ناچار به عذر خواهی از زنان مسلمان شد

وزیر حقوق زنان فرانسه یک روز پس به کار بردن تعبیر برده درباره زنان مسلمان؛ و در پی افزایش انتقادات، از موضع خود عقب‌نشینی کرد و عذر خواست. به گزارش پرس شیعه؛ لورانس روسینول وزیر حقوق زنان فرانسه پس از اینکه زنان مسلمان...