عراق برای دفاع از خود و دنیا با تروریست ها می جنگد ابراهیم الجعفری:

عراق برای دفاع از خود و دنیا با تروریست ها می جنگد

ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق در دیدار با سفرای کشورهای عربی در تونس از جنگ با تروریست هایی که از بیش از صد کشور آمده اند خبر داد و آن را در راستای حمایت از این کشور و دنیا دانست. به گزارش پرس شیعه، به نقل از العهد،...