واکنش مصر به دخالت عربستان سعودی در سوریه

واکنش مصر به دخالت عربستان سعودی در سوریه

وزیر خارجه مصر، راه حل نظامی و حملات زمینی برای حل بحران سوریه را ناکارامد دانست. به گزارش پرس شیعه، "سامح شکری" در گفت وگو با شبکه دویچه ولۀ آلمان، گفت: راه حل نظامی، در حل بحران سوریه، ناکارامدی خود را ثابت کرده است. وی...