زیباری نامه العبادی را به امیر کویت تسلیم کرد

زیباری نامه العبادی را به امیر کویت تسلیم کرد

 هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق در دیدار با شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت، مسائل مشترک و آخرین تحولات بین‌ المللی و منطقه‌ ای را مورد بحث و بررسی قرار داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه الانباء کویت،...