لندن ارتش اروپایی را وتو می کند

لندن ارتش اروپایی را وتو می کند

وزیر دفاع انگلیس از وتوی تشکیل ارتش اروپا تا زمان عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه باسلر، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس در واکنش به سخنان «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا...