اولین نقطه هدف حمله کنندگان جنگ نرم، باورهای مردم است معاون هنری سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

اولین نقطه هدف حمله کنندگان جنگ نرم، باورهای مردم است

دکتر حمید شاه آبادی در برنامه گفت ‌و گوی سیاسی رادیو گفت ‌و گو اولین نقطه آسیب و هدف حمله کنندگان جنگ نرم را باورهای مردم دانست. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه «گفت ‌و گوی سیاسی» با موضوع جنگ نرم و تلاش گسترده شبکه های...