کدام وزیر لبنانی از امارات پول می گرفت؟

کدام وزیر لبنانی از امارات پول می گرفت؟

یک دیپلمات اماراتی فاش کرد که وزیر مستعفی دادگستری لبنان به صورت مستقیم از کشور امارات متحدۀ عربی کمک مالی دریافت می کرده است. به گزارش پرس شیعه؛"یوسف العصیمی" گفت که با "اشرف ریفی" روابط دیرینه ای دارد که به زمان اشتغال...