قطر به موضع ایران درباره فریز نفتی احترام می‌گذارد رئیس دوره ای اوپک:

قطر به موضع ایران درباره فریز نفتی احترام می‌گذارد

وزیر نفت قطر با بیان این که ایران از هر گونه اقدامی برای تثبیت بازار نفت حمایت کرده است گفت: در عین حال آن ها خواهان برخورداری از «ملاحظه ویژه» شده است. این موضع آنهاست و ما به موضع آنها احترام می گذاریم. به گزارش پرس...