اتحادیه اروپا در وضعیتی بحرانی به سر می برد مرکل:

اتحادیه اروپا در وضعیتی بحرانی به سر می برد

صدر اعظم آلمان با انتقاد از شرایط فعلی اتحادیه اروپا، از بحرانی بودن وضعیت این اتحادیه خبر داده و خواستار حل مشکلات موجود در قالب همکاری میان اعضای آن شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان با...