سردار سلامی: در وضعیت میدانی سوریه آینده بسیار مطمئنی داریم در جمع خبرنگاران؛

سردار سلامی: در وضعیت میدانی سوریه آینده بسیار مطمئنی داریم

جانشین فرمانده سپاه گفت: گاهی اوقات برخی موقعیت ها دست به دست میشود اما ما در مجموع برای وضعیت میدانی سوریه آینده بسیار مطمئنی را سراغ داریم. به گزارش پرس شیعه؛ سردار سلامی در حاشیه همایش تبیین اندیشه های امام خامنه ای...