کویت ۱۱۵ میلیارد دلار برای پروژه های نفتی هزینه می کند

کویت ۱۱۵ میلیارد دلار برای پروژه های نفتی هزینه می کند

وفا الزعبی مدیر برنامه ریزی شرکت نفت کویت گفت که یکصد میلیارد دلار از این مبلغ برای بازار محلی و مابقی برای بازار خارجی هزینه می شود. به گزارش پرس شیعه؛ وی یادآور شد که بیش از دو سوم از این مبلغ برای عملیات اکتشافی و...