زیارت جامعه کبیره تفسیر مقام و جایگاه ولایت اهل ‎بیت است آیت ‎الله جوادی آملی:

زیارت جامعه کبیره تفسیر مقام و جایگاه ولایت اهل ‎بیت است

حضرت آیت ‎الله جوادی آملی با اشاره به این که ولایت همچون قرآن نیاز به تفسیر دارد، گفت: زیارت جامعه تفسیر ولایت است، بهترین زیارت و دعایی که بتواند گوشه‎ای از مقام اهل ‎بیت (ع) را بیان کند، همین زیارت جامعه است، چیزی در...