تسلیم شدن ۳۰ پلیس به طالبان در شمال افغانستان پس از ۲۵ روز محاصره بدلیل عدم اعزام نیروهای کمکی و تجهیزات صورت گرفت

تسلیم شدن ۳۰ پلیس به طالبان در شمال افغانستان پس از ۲۵ روز محاصره

مقامات محلی ولایت جوزجان در شمال افغانستان اعلام کردند که ۳۰ پلیس محلی در شهرستان «قوش تپه» این ولایت پس از بی‌توجهی نهادهای امنیتی و ۲۵ روز محاصره، به طالبان تسلیم شدند. به گزارش پرس شیعه؛ مقامات محلى در ولایت جوزجان...